Oculamed

ANTERION®

IMAGING APP

IMAGING APP

Ön Segment OCT Görüntüleme: ANTERION® platformunun temelini oluşturan Imaging App, korneanın ön yüzeyinden lensin arka yüzeyine kadar olan tüm ön segmentin yüksek çözünürlüklü görselleştirilmesine odaklanır. Ön segmentteki değişikliklerin teşhis ve takibine güvenilirlik ile doğruluk katmanın yanı sıra görsel doğrulama sağlayan etkileyici swept-source OCT görüntüleri sunar. Bu çok yönlü uygulama ile farklı ön segment patolojilerinin görselleştirilmesi ve keratoplasti, implante edilmiş IOL'ler ve korneal halkalar gibi cerrahi sonuçlarının takibi mümkündür. Sklera, siliyer cisim ve dik göz kaslarının ayrıntılı görselleştirilmesi, bu anatomik yapıları etkileyen patolojilerin teşhis ve yönetiminde de yardımcı olur.

CORNEA APP

CORNEA APP

Kornea Topografi Haritası, OCT Görüntüleme ve Wavefront Analizi: ANTERION® Cornea App, bir hastanın bireysel kornea geometrisini değerlendirmek için kapsamlı bir teşhis çözümü sunar. Korneal değişiklikleri teşhis etmek veya izlemek ve refraktif cerrahinin planlamasını ve değerlendirmesini yapmak için yüksek çözünürlüklü OCT görüntüleri ve korneal ölçümlerin güçlü bir kombinasyonunu deneyimleyin. Anterior ve posterior korneal yüzeylerin eğrilik ve yükseklik haritaları dahil olmak üzere kapsamlı bir değerlendirme için kornea ölçümleri sağlar. Toplam kornea gücü, pakimetri ve korneal wavefront analizi, güvenle karar vermek için gereken net bilgileri sağlar. Cornea App, teşhis bilgilerinin görüntülenmesini özelleştirmek için farklı düzenlemeler içerir. Tek veya çoklu görüntüden, her iki gözün karşılaştırmasına veya ilerleme analizi ile takip düzenlemesine geçin. OCT görüntülemeye ek olarak, kızılötesi kamera görüntüsü hem pupil hem de kornea çapını ölçmenize olanak tanır.

CATARACT APP

CATARACT APP

Katarakt Cerrahisi için İhtiyacınız Olan Her Şey: Biyometri ve IOL Hesaplama! ANTERION® Cataract App, katarakt cerrahisi planlaması için en önemli biyometri ölçümlerini birleştirir: kornea analizi, ön kamara derinliği, lens kalınlığı ve aksiyel uzunluk. Optimize edilmiş swept-source OCT teknolojisi, yoğun kataraktlar dahil yüksek çözünürlüklü görüntülerle doğru ölçümler ve görsel onay sağlar. Toplam korneal gücün değerlendirilebilmesi, daha uygun bir IOL seçimi için önceden planlama sağlarken, entegre küresel ve torik IOL hesaplayıcısı ameliyat öncesi rutine kolaylık sağlar. Korneanın ön yüzeyinden lensin arka yüzeyine kadar uzanan etkileyici yüksek çözünürlüklü OCT görüntüleriyle, Cataract App tüm anterior segmentin görsel analizini sağlar. Böyle son derece net görüntüleri görmeye ve cerrahi operasyonları hassas bir şekilde planlamaya destek sağlar.

METRICS APP

METRICS APP

Ön Segmente Dair OCT Görüntüleme ve Tüm Hesaplamalar: ANTERION® Metrics App, radyal bir görünümde gösterilen ön segment ve son derece net swept-source OCT görüntüleri sunar. Yüksek çözünürlüklü OCT görüntüleri doğru metriklerin temelini oluşturur. Önceden tanımlanmış açı parametrelerini belirleyin veya klinik duruma özelleştirilmiş serbest el ölçümleri yapın. Yaygın olarak kullanılan parametrelerin ötesinde, Metrics App, ön kamara hacmi, lens kalınlığı ve vault gibi ölçümler sunar. Metrics App, önemli ön kamera ölçümleri olan ön kamara derinliği, ACA, AOD, TISA, ACA mesafesi, spur-to-spur mesafesi, merkezi kornea kalınlığı ve white-to-white gibi ölçümleri içerir. ACA, AOD ve TISA bilgilerini açıklayıcı 360° grafikte görüntüleyin. Otomatik Skleral Spur Tespiti; ANTERION Metrics App, ön segmentte önemli bir anatomik işaret noktası olan skleral spur'u otomatik olarak tespit eder. Bu, birçok biyometrik parametrenin otomatik hesaplanmasını ve görselleştirilmesini mümkün kılar. Skleral spur'ların güvenilir bir şekilde tanımlanmasıyla daha iyi iş akışlarından ve hassas ön kamara parametrelerinden faydalanın.